กติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม เปิดซองชิงทองกับวุ้นเส้นต้นสน

 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล “เปิดซองชิงทองกับครอบครัวต้นสน” ได้แก่ ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสน ต้นถั่ว ต้นไผ่ ต้นคูน ต้นไทร ต้นแก้ว แป้งถั่วเขียวและแป้งมันสำปะหลังตราต้นสน ชนิดใด ขนาดใดก็ได้

 

 • โดยส่งซองเปล่าผลิตภัณฑ์ เขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลงบนกระดาษแนบกับซองเปล่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมระบุ “เมนูวุ้นเส้นที่ชอบ” ใส่ซองจดหมายและส่งมาที่ ตู้ ปณ.18 ปณศ.นนทุบรี 11000

 สถานที่ซื้อสินค้าที่ร่วมกิจกรรม

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกิจกรรมได้ที่ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งแบบดั้งเดิมและ ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

รายละเอียดการจับรางวัล (Lucky Draw) มีทั้งหมด 11 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
  • จับรางวัลวันที่  17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่ 18 ตุลาคม 2562

 ครั้งที่ 2

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
  • จับรางวัลวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่ 25 ตุลาคม 2562

 ครั้งที่ 3

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
  • จับรางวัลวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่  1พฤศจิกายน 2562

 ครั้งที่ 4

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
  • จับรางวัลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่  8 พฤศจิกายน 2562

 ครั้งที่ 5

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
  • จับรางวัลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่  15 พฤศจิกายน 2562

 ครั้งที่ 6

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
  • จับรางวัลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่  22 พฤศจิกายน 2562

 ครั้งที่ 7

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
  • จับรางวัลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่  29 พฤศจิกายน 2562

 ครั้งที่ 8

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
  • จับรางวัลวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่  6 ธันวาคม 2562

 ครั้งที่ 9

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
  • จับรางวัลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่  13 ธันวาคม 2562

 ครั้งที่ 10

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
  • จับรางวัลวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่  20 ธันวาคม 2562

 ครั้งที่ 11

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
  • จับรางวัลวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จ.นนทบุรี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทาง www.sitthinan.co.th , Facebook วุ้นเส้นต้นสนวันที่  27 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งทางบริษัทฯจะนำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป
รายละเอียดของรางวัล (Lucky Draw) มีดังนี้
รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท 
รวม 13 รางวัล รวมมูลค่า  67,880 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท 
รวม 13 รางวัล รวมมูลค่า  67,880 บาท
รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 3
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท
รางวัลประจำเดือน  ทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รวม 14 รางวัล รวมมูลค่า  167,880 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท
รวม 13 รางวัล รวมมูลค่า  67,880 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 5
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท
รวม 13 รางวัล รวมมูลค่า  67,880 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 6
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท
รวม 13 รางวัล รวมมูลค่า  67,880 บาท

 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 7
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท
รางวัลประจำเดือน  ทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รวม 14 รางวัล รวมมูลค่า  167,880 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 8
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท
รวม 13 รางวัล รวมมูลค่า  67,880 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 9
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท
รวม 13 รางวัล รวมมูลค่า  67,880 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 10
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท
รวม 13 รางวัล รวมมูลค่า  67,880 บาท

 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 11
รางวัลที่ 1) ทองคำมูลค่า 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัล่ที่ 2) เตาไมโครเวฟชาร์ป รุ่น R-752PMR 25 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวม 47,880 บาท
รางวัลประจำเดือน  ทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลใหญ่          ทองคำมูลค่า 200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รวม 15 รางวัล รวมมูลค่า  367,880 บาท
รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการจำนวน 147 รางวัล รวมมูลค่า 1,246,680 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาท
เกณฑ์การตัดสินและแจกจ่ายของรางวัล

 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลากิจกรรมและถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 • ในการร่วม รายการผู้โชคดีสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่จะสามารถได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอยืนยันสิทธิ์การขอรับรางวัลภายในวันเวลาที่กำหนด หากไม่ติดต่อภายในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีท่านอื่นที่มีรายชื่อสำรองแทน
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด  เลขที่ 90/54-57 อาคารสาธรธานี 1ชั้น 19 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. โดยจะต้องนำหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล ตามสถานที่ดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิจากของรางวัลดังกล่าว บริษัทฯจะทำการติดต่อผู้โชคดี สำรองถัดไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพกรที่ ทป.101/2544 ภาษีเงินได้ที่เกิดจากมูลค่าของรางวัล ตามมาตรา40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยตนเอง
 • ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่บริษัทฯกำหนดไว้โดยของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และสงวนสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข ,  ของรางวัลและมูลค่าของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 •  กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะรางวัลที่มี

 ภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 •  พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท สิทธินันท์ จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ บริษัท

ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด  รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

 • สถานที่จับรางวัล บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนน สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย

 อำเภอ เมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

 •  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.sitthinan.co.th  และ Facebook วุ้นเส้นตราต้นสน
 •  ใบอนุญาตจับฉลากชิงโชคเลขที่ 453-463/2562
 •  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูยน์บริการข้อมูล : 085-918-4969  และ Facebook  วุ้นเส้นตราต้นสน